آرشیو دسته ‘عکس‏ های من’

اکثر عکس ها را خودم گرفته ام مگر اونایی که خودم توی اون عکس ها هستم.

عکس های من در سوریه و بیروت